PŘELOŽKY VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU DN 500

Datum: říjen 2019

Pro investora SPP – distribúcia, a. s. probíhají realizace projektů „Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever“ (Nazov objektu: 707 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 21,100 D4) a „Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ (Názov objektu: 701-00 Preložka VTL plynovodu DN 500 v km 0.200 – 4.480 R7; Úsek km 2,000 – 4,480)

Stávající VTL plynovod DN 500 PN40 je v kolizi s navrhovanou výstavbou rychlostní komunikace D4/R7 – Bratislava. Vzhledem k velké rozloze objektu D4/R7, bezpečnému provozu vysokotlakého plynovodu a dálnice D4/R7, je navržena realizace nové přeložky VTL plynovodu DN 500 PN40. Složitost výstavby nové trasy plynovodu je v mnoha kříženích stávajících sítí, energomostů, místních komunikací, vodního toku, řízeného protlaku DN 500 v délce 120 m, i samotné rychlostní komunikace D4/R7. Přeložka VTL plynovodu je řešena ve třech samostatných objektech s vysazením nových odbočkových trasových uzávěrů. Při napojení na stávající VTL plynovod bude každý objekt řešen samostatně, za použití bezodstávkové technologie, včetně bypassů pro zásobování zemním plynem v průběhu prací. Celková délka nové přeložky VTL plynovodu DN 500 PN 40 je 2.440 m, délka chrániček DN 800 pak 360 m.