PŘELOŽKA HOŘANSKÉHO KORIDORU – PRODUKTOVODY A TRUBNÍ SÍTĚ

Datum: březen 2019

Přeložit více než dvě desítky různých nadzemních i podzemních objektů není maličkost. V současné době realizujeme přeložky potrubí DN 300 společnosti ČEPRO, potrubí DN 1200 společnosti Povodí Ohře a potrubí DN 150 společnosti UNIPETROL RPA. Délky jednotlivých tras potrubí se pohybují okolo 4500m.

Veškeré práce probíhají v těsné spolupráci s majiteli a provozovateli jednotlivých sítí i příslušnými úřady a v oblasti provádění zemních prací  v součinnosti s firmou Metrostav, která je zároveň generálním dodavatelem celé stavby.

Stavba si vyžaduje nejen návrhy různých technických řešení spojených s náročností terénu, ale také harmonogram přepojování jednotlivých inženýrských sítí. Odpojení a přemístění sítí nesmí být v kolizi například s topnou sezónou či s plánovanými akcemi zúčastněných firem, jako jsou třeba odstávky zpracovatelů ropy a ropných produktů.

Na svařování potrubí DN 1200 bude firma GASCONTROL používat svařovací automaty firmy Lincoln.