Hodnocení dodavatelů skupiny Veolia Energie ČR za rok 2017

Datum: březen 2018

V rámci každoročního hodnocení dodavatelů skupiny Veolia Energie ČR za rok 2017 byla spolupráce s naší společností hodnocena celkově průměrnou známkou 1,5.

Hodnocení dodavatelů