ZAHÁJENÍ PRACÍ NA KOMPRESNÍCH STANICÍCH KOUŘIM A BŘECLAV

Datum: červen 2019

Instalace TS 12 MW KS Kouřim a TS 15 MW KS Břeclav

Jako jeden ze současných zajímavých projektů a technických řešení v oblasti plynárenství jsme v únoru 2019 zahájili práce na instalacích turbosoustrojí 12 MW v kompresorové stanici Kouřim a v dubnu pak na turbosoustrojí 15 MW v kompresorové stanici Břeclav. Obě ve vlastnictví Net4Gas. GASCONTROL je hlavním dodavatelem stavební a technologické části výrobce turbosoustrojí Solar Turbines, se sídlem v Kalifornii v USA.

Záměrem celého projektu je rozšíření stávajícího technologického zařízení kompresorových stanic za účelem zvýšení požadavku na přepravní kapacity. Toto zvýšení přináleží do portfolia projektů Capacity4Gas. Jmenovitě jde o vybudování nových turbosoustrojí (TS) pro přepravu zemního plynu v areálu kompresních stanic. Toto TS se skládá z plynového kompresoru s pohonem plynovou turbínou s mechanickým výkonem cca 12 MW / 15 MW. Součásti TS jsou všechna pomocná technologická zařízení potřebná pro provoz TS (sací trakt, výfukový trakt, větrání krytu TS, chladič oleje TS, aj.), potrubní rozvody (dopravovaného plynu a palivového plynu, tlakového vzduchu, oleje, hasiva SHZ, aj.), jakož i objekt elektro rozvodny pro osazení zařízení elektro a MaR.

V Kouřimi je plánováno zahájení zkoušení a najíždění turbosoustrojí na srpen, v Břeclavi pak na listopad 2019.