ENERGETICKÉ CENTRUM HORNÍ SUCHÁ II ve zkušebním provozu

Datum: prosinec 2022

Pro společnost Organic technology jsme dokončili zařízení na energetické využití bioodpadu, které pomůže regionu i „zeleným“ cílům České republiky.  Nese název Energetické centrum Horní Suchá II a vyrobí ročně přes 3 miliony kubíků zeleného plynu.

Závod zpracuje anaerobní digescí jakýkoli odpad, který je schopen rozkladu bez přístupu vzduchu, např. zbytky po kuchyňské úpravě v domácnostech, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, prošlé a vadné potraviny, odpadní tuky, odpady z jídelen, gastro provozoven, odpady z potravinářského průmyslu, a to včetně takových, jež jsou v obalech, ty umí technologie vyseparovat. Jedná se o využití energie z bioodpadů, které by běžně končily na skládkách.

Vzniklý bioplyn se upravuje na biometan a vtláčí do rozvodné plynovodní sítě. Zpracovatelská kapacita závodu je 20 tisíc tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí 3,7 milionů m³ zeleného zemního plynu a 1 200 tun koncentrovaného organického hnojiva.

Stavba Energetického centra Horní Suchá patří mezi největší zakázky v historii naší společnosti, prověřila schopnosti našeho týmu a posunula nás zase o kus dál. Svou složitostí, objemem prací a dodávek, i náročností na koordinaci, představovala velkou výzvu a znamenala obrovskou zkušenost.

https://ekonomickydenik.cz/alternativa-k-dovezenemu-zemnimu-plynu-treti-bioplynka-v-cesku-zacala-vyrabet-biometan/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

(zdroj: Ekonomický deník)